Formule invoeren

Uw eigen formule toevoegen

U kunt eigen formules toepassen binnen de facturatie software door een tekst met een formule toe te voegen in de tekst vak van de betalingscondities.

Bij: Instellingen > Document opties > Betalingscondities > Tekst

U zou bijvoorbeeld de volgende tekst met formule hier kunnen gebruiken:

Rekening vooruitbetaling 30% van totaal bedrag: € [Brutobedrag:30%]

Facturatie formule invoeren

Als de tekst van de betalingscondities gewijzigd is; dient u eerst in de ‘factuur maken’ scherm; opnieuw de betalingscondities (die u gewijzigd heeft) te selecteren.

Anders worden de aangepaste instellingen niet zichtbaar op de factuur.