Document opmaak

Instellingen / Opmaak van documenten

Hier kunt u de opmaak van uw documenten in de factuurprogramma bepalen.

Factuur Software Instellingen Document opmaak

U heeft de mogelijkheid om uw bedrijfslogo toe te voegen. Als u uw logo niet wilt gebruiken zal de factuurprogramma standard uw bedrijfsnaam weergeven op deze plek.

Bij ‘Instellingen’ > ‘Opmaak van documenten’ > ‘Footer’ kunt u de informatie die onderaan aan uw documenten wordt weergegeven wijzigen. U kunt gebruik maken van de informatie die al bestaat in het factuurprogramma. Dit zijn de waarden die tussen [ ] deze tekens in de blokken staan. U kunt andere standaard waarden selecteren met de ‘fx’ teken of de bestaande waarden/velden verwijderen en uw eigen tekst hier invoeren.

LET OP: Zorg ervoor dat uw factuur en andere documenten alle noodzakelijke juridische gegevens.

Factuur Software Instellingen Document opmaak

Als u een andere opmaak wil voor uw andere documenten moet u de betreffende document type selecteren en de ‘Gebruik basis opmaak’ vinkje uitzetten. U kunt dan de opmaak voor deze document apart instellen.

Factuur Software Document opmaak

 

Volgende stap: Document Opties