Changelog

Factuurprogramma versie historie – Changelog

Het factuurprogramma Faktum Factuur wordt voortdurend verbeterd. Er worden regelmatig nieuwe updates van de software vrijgegeven om de factuursoftware up-to-date te houden met de nieuwste technologische, functionele- en markt-ontwikkelingen.

Hieronder ziet u de versie-geschiedenis van de factuursoftware met de bijbehorende verbeteringen en wijzigingen. Zo weet u ook precies wat de verschillen zijn bij het uitkomen van nieuwe software updates.


Factuur software – Versie 5.7.35

Uitgebracht op: 06-03-2015

Bug Fixes

 • De vervaldag werd niet altijd correct weergeven in
 • Bij het aanpassen van het artikelnummer in het items-menu werden de productomschrijving en -prijs niet bijgewerkt.
 • Er werd niet afgerond in het voordeel van de klant in
 • Herinneringen verwerkt gedeeltelijke betalingen nu beter.
 • Vereenvoudigde items-lijst op de Bezorgbevestiging, om het probleem met incorrecte paginanummering te vermijden.
 • De titel ‘Bezorgadres’ werd weergegeven als ‘Factuuradres’ in sommige headers.
 • Bezorgdatum was niet geïmplementeerd in de layout ‘Digitaal (L – B)’.
 • ‘Duplicaat Quote’ werkte alleen voor concept-quotes.
 • Een incidentele foutmelding verholpen, die ervoor zorgde dat het programma bleef hangen bij de opstart.

Wijzigingen

 • Alle 9 product-talen toegevoegd
 • ‘BTW verlegd’ toegevoegd aan België en Luxemburg
 • Een Kopie-menu toegevoegd naast Voltooien. Achtergrondinstellingen toegevoegd voor deze toepassing.
 • De scheve X/Y-velden verwijderd uit Document Layout-opties
 • ‘Afgeronde bedrag’-veld toegevoegd aan Journaal > Omzet.
 • ‘Naam’-veld toegevoegd aan Bezorgadres zodat het kan refereren aan een andere contactpersoon
 • Watermerken ‘Kopie’ en ‘Geannuleerd’ toegevoegd in alle sjablonen
 • Vergrendel-optie toegevoegd voor documenten die gedeeltelijke betalingen bevatten
 • Sluit factuur als een gerelateerde kredietnota is gesloten
 • Stel de Quotestatus in als ‘gewonnen’ als er vanuit een quote een factuur of bezorgbevestiging wordt aangemaakt
 • Toon klantgerelateerde notities bij het aanmaken van nieuwe documenten
 • Datumnotatie in alle rapporten aangepast naar korte datumnotatie
 • Toon Bedrag in Journaal > Alle Documenten in Herinneringen
 • De betalingstekst bevat vanaf nu altijd voorvoegsel ‘Betaling #’ voor snellere sortering/filter
 • Programma-icoon en Splash-scherm veranderd naar Windows 8 vormgeving en sfeer
 • Gebruikers mogelijkheid gegeven hun Factuur-emailadres te updaten
 • In Journaal worden de Quotes nu enkel weergegeven over het huidige jaar en de betaalstatus-weergave vanaf vorig jaar in te stellen
 • Wijzigingen aangebracht aan ‘Voortgang’ en ‘Horizon/Digitaal’ Layout
 • Sorteer vanaf nu Journaals op datum, niet langer op documentnaam
 • Opnieuw geïntroduceerde context menu-opties in Tekst-aanpassing
 • ‘Uitstaand bedrag’ toegevoegd aan ‘Journaal – Betaalstatus’-rapport
 • Het is vanaf nu mogelijk in alfabetische volgorde te sorteren, in elke kolom en elk rooster
 • Twee nieuwe toepassingen toegevoegd aan ‘Journaal > Betaalstatus’ om de verlopen gegevens te weergeven, en om concepten en geannuleerde items te weren uit de lijst
 • Totalen toegevoegd aan Quotes-rapport (Journaal)
 • Laat een rij-index met foutmelding zien wanneer het importeren van producten of klanten mislukt
 • Exporteren/importeren van Klantnotities. Ongeldige e-mailadressen die niet geïmporteerd konden worden, worden toegevoegd aan de notities
 • Snelheid verhoogd van ‘Klanten Importeren’
 • Importeren uit XLSX-bestanden vanaf nu mogelijk

Factuur software – Versie 5.7.28

Uitgebracht op: 09-09-2013

Bug Fixes

 • Nu mogelijk e-mail te verzenden via Mozilla Thunderbird
 • Het importeren van klantgegevens, e-mails en telefoonnummers verbeterd
 • Probleem met wijzigen producten opgelost
 • Fout verholpen bij importeren producten die ‘&’ bevatten (i.p.v. ‘&amp’) in de beschrijving
 • Fout verholpen bij willekeurig klikken op Herinneringen
 • Fouten verholpen bij overlappende labels onder Vormgeving
 • #1521 : Nummer invoeren in Datum-vakje werkt nu beter
 • Quote Status dropdown-menu nu automatisch in correcte waarde ingesteld

Wijzigingen

 • ‘Registreer betaling’-knop toegevoegd aan Herinneringen. Knop verschijnt alleen wanneer document nog niet is betaald.
 • ‘Gedeelde/verspreide betaling’-functie toegevoegd
 • Incasso-functie toegevoegd
 • ‘Registreer betaling’-knop toegevoegd aan Factuur-menu voor afgesloten documenten
 • Menu item toegevoegd die gelinkt is aan import-export FAQ-pagina
 • Waneer bezorgdatum niet is ingevuld verschijnt er vanaf nu geen leeg hokje meer
 • Voortgang-venster toegevoegd bij importeren klanten en producten
 • Vanaf nu mogelijk meerdere producten tegelijkertijd te verwijderen
 • Geavanceerde BTW-instellingen knop werkzaam na klikken
 • Nederland: ”Tax’-nummer verwijdert, waardoor BTW-nummer vanaf nu afdoende is
 • #1823 : Tab-icoon lijkt nu meer op tab-knop en kleur verandert naar grijs-neutraal
 • Checkbox na klikken op ‘OK’ verwijderd
 • Links toegevoegd aan FAQs
 • Bij creëren van bedrijfsprofiel is een e-mailadres niet meer verplicht.
 • Verzamel-optie toegevoegd
 • #1505 – BTW FAQ-link toegevoegd en geavanceerde BTW-instellingen verborgen. Kan met druk op knop weergeven worden.
 • Als bij het aanmaken van bedrijfsprofiel het e-mailadres spaties bevat worden deze automatisch genegeerd
 • Juiste datum-instellingen weergeven in Dashboard

Factuur software – Versie 5.7.25

Uitgebracht op: 27-05-2013

Bug Fixes

 • Wanneer bezorgdatum niet ingevuld was bleef het vakje zichtbaar in bepaalde layouts. Dit is verholpen.
 • Een probleem met data-bevestiging verholpen. Kwam voor wanneer men bepaalde type letters of data typte in vakje of menu.
 • #1793 – Probleem met stijl in bepaalde layouts verholpen
 • ‘Duplicaat’ in Context-menu verdwijnt wanneer andere toolbar-knoppen zijn uitgeschakeld
 • Layout-fout in ‘Maak herinnering aan’ verholpen. Auto-aanpassing tekstgrootte gebeurde niet overal.
 • #1784 – Lege gebieden worden automatisch geupdate bij checken voor licenties
 • Soms ontstaat er een onschuldige foutmelding bij afsluiten programma. Verholpen.
 • #1786 – Quotes-totaal niet zichtbaar. Verholpen.

Wijzigingen

 • #1827 – Grootte van prijs kolommen aangepast bij gebruik ISO-code (EUR) i.p.v. teken (€)
 • FAQ-links toegevoegd direct in het programma
 • #1805: Afrondend tot 5 cent worden totalen altijd tot 2 decimalen weergegeven in rapporten
 • #1055: Instellingen-menu toegevoegd bij personaliseren Valuta-formaten
 • Help en Feedback-knoppen toegevoegd aan hoofdvensters en pagina’s
 • #1800: Meerdere spaties toegestaan in tekstverwerking

Factuur software – Versie 5.7.23

Uitgebracht op: 28-03-2013

Bug Fixes

 • Fixed bug waarbij layout settings niet opgeslagen werden.
 • Het sub totaal bij brutofacturen toonden een € teken ongeacht welke valuta werd gebruikt.
 • De bijbehorende berichten die wij laten zien aan de gebruiker die zijn database upgrade worden nu niet automatisch verborgen.
 • Subtotaal, BTW en de Totaal van de bestelling + achtergrond kader bij BTW specificaties (voor ronde hoeken layout) gefixed.
 • Optie toegevoegd om een document met verkeerde BTW instellingen te sluiten inplaats van het programma te crashen.
 • Nieuwe regels bij de productenomschrijvingen worden niet genegeerd.
 • Omzet berekeningen waren niet de kortingen aan het meerekenen.
 • Optie toegevoegd om Type Functie teksten in voetteksten afhankelijk van de taal van het document te vertalen (Niet de ingestelde software taal)·
 • De toestand van de aankruisvakjes bij de sluitingstekst wordt door de stand/waarde van de interne reacties vastgesteld.
 • Pictogrammen toegevoegd voor het aanmaken en het verwijderen van telefoonnummers en Email adressen.
 • Ervoor gezorgd dat de waarde van krediet nota’s altijd als negatief wordt beschouwd in de Journal, ongeacht hoe de gebruiker het invoert.
 • Mogelijkheid toegevoegd om een regel in elk gegevensraster te verwijderen met de ‘verwijder’ knop.
 • Opnieuw de afronding van de waarden tijdens het berekenen inbegrepen om zo de factuur, niet de interne / berekening nummers, kloppend te maken. Zal de 1c korting verschil herintroduceren.
 • De maximum lengte van de naam van de Email ge-update naar 128 lettertekens zodat het overeenkomt met de lengte van de naam van de klant.

 

Wijzigingen

 • Probleem opgelost met de product codes die alleen spaties bevatten.
 • De gebruiker online laten gaan voor betaling wanneer online method actief is.
 • Notities en zoekmachine toegevoegd wanneer er voor een klant wordt gezocht onder contact personen.
 • ‘Progress’ Layout maakt nu 14 teken lange klanten BTW nummers mogelijk.
 • Lijst van Licenties ondersteunt gereduceerde prijzen.
 • We tonen de laatst geopende Bedrijfsprofiel bij het starten Faktum.
 • We vragen de gebruiker om bevestiging bij het verwijderen van emails of telefoonnummers.
 • ‘licentie is verlopen’ bericht wordt 45 dagen vóór getoond, niet 2 weken.
 • Registreer betalingen en creër herinerringen direct bij facturaties.
 • Notities toevoegen bij betalingen.
 • Laat nu leverings datum veld zien voor bestellingen.

 

Factuur software – Versie 5.7.21

Bug Fixes

 • Wanneer een upgrade mislukt, moet de oorspronkelijke database niet worden aangetast binnen defacturatie. Vastgesteld voor Firebird databases, niet SQL Server.
 • Probleem met het herstellen van back-ups met netwerk.
 • Error van meerdere exemplaren hersteld.
 • Totaal bedrag moet altijd te zien zijn als de onderste regel in de rapporten bij het gebruik van BTW-Bruto-modus.
 • Vaste ‘Domein niet klaar’ bug in Foutrapporten.
 • VatZone Dropdown:  ‘Geen geselcteerd’ lijst gemaakt ingang lokaliseerbaar.
 • Wanneer u een nieuwe e-mail creërt om vervolgens in te vullen met naam en adres, werd error verworpen dus nu valideren wij geen legen adressen.

Wijzigingen

 • Toegevoegde nieuwe BTW-tarief voor Nederland (21%), met ingang van 01 oktober 2012 er is voor gezorgd dat er nu al gebruik van gemaakt kan worden als de leveringsdatum van defactuurlater is dan 1 oktober.
 • Bijgewerkte Adres formaat voor UK Adressen.
 • Verwijderde Factuur functionaliteit ‘A Conto’.
 • Suggesties voor verkeerd gespelde woorden mogenlijk gemaakt.

Factuur software – Versie 5.7.20

Wijzigingen

 • Vernieuwen productlijst na het importeren.

Factuur software – Versie 5.7.19

Bug Fixes

 • Bij het ​​maken van een klant, werd de e-mail naam ingesteld op ‘e-mail’ indien niet opgegeven. Nu is dat ingesteld op klantnaam binnen defactuur programma.
 • Vaste korting bij Vat Mode = geen BTW.
 • Vaste tabblad Berekening probleem – nu houdt het rekening met Korting.

Wijzigingen

 • Toegevoegd validatie controle van e-mailadressen.
 • Excel exporteren toont een vriendelijker foutmelding.

Factuur software – Versie 5.7.17

Bug Fixes

 • Fixed bugs met betrekking tot btw-veranderingen.

Wijzigingen

 • Er is voor gezorgd dat de standaard Valuta notatie de Euro teken toont voor de nummers infacturaties.

Factuur software – Versie 5.7.16

Bug Fixes

 • Probleem met het verdwijnen van de optie ‘Handle Unit’.
 • De Vervaldatum formaat in de Herinneringen opgelost.
 •  ‘BTW’ locale opgelost.
 •  Bij het bepalen van de BTW-Groep tijdens producten-import uniek te maken is een optie voor land ook toegevoegd in defacturatie software.
 • Vaste fout bij het importeren van klanten en sommige cellen zijn leeg.
 •  Bij het verzenden van e-mail met Outlook via MAPI, werden ze gestuurd, maar werden niet afgeleverd.
 • Gebroken documenten, wanneer er gebruik werd gemaakt van het afronding van vaste waarden.
 • Als de user.config (User Settings)-bestand corrupt raakt,worden de toepassing opnieuw gestart en word het gerepareerd. Gebruiker krijgt ook de optie om het bestand handmatig te herstellen.
 • Soms wordt een 1c korting weergegeven wanneer er geen kortingen zijn. De fout kwam soms voor met kleine waarden als gevolg van het vervroegd afronden bij  de berekening van totalen.

Wijzigingen

 • De Toegevoegde Waarde Belasting Naam is nu niet altijd ‘BTW’, maar verandert afhankelijk van het land van de vennootschap Profile (ex: GSD voor Australië).
 • Product aanpassingen toegestaan tijdens het importeren.
 • Veranderingen gemaakt dat de lettergrootte verlaagt wanneer de Titel te lang is bij het afdrukken van Verkooporders.
 • Help koppeling toegevoegd in de “Database selecteren” controle voor een ​​FAQ-pagina over hoe je de database kan kiezen. Dit wordt uitgeschakeld als er geen vertaalde pagina er voor bestaat.
 • Opties om te selecteren of creëren van een nieuw DB zijn ingestort; gebruiker moet een keuze maken voorfacturaties.
 • Auto-fill e-mail bij het creëren van een nieuw bedrijf met de login gebruiker e-mail.
 • Behandeling van meerdere prijslijsten bij het importeren van producten uit Excel.
 • Bij het afdrukken / exporteren van een document, wordt het gemarkeerd als ‘af’ als het een ‘schets’ is.
 • Verbeterde snelheid van het laden en sorteren van het Journal in defacturaties.
 • Als back-up mislukt, toont de gegenereerde uitzondering meer info. Hopelijk zal het makkelijker zijn om te vinden wat er fout is gegaan.

Factuur software – Versie 5.7.13

Bug Fixes

 • Fout bij het importeren van artikelen in een Firebird database.

Wijzigingen

 • Boodschap verwijderd in defactuursoftware dat zegt: klanten kunnen ons bellen voor aangepaste sjablonen.

Factuur software – Versie 5.7.12

Bug Fixes

 • Behandeling van een fout wanneer de gebruiker de app direct opent.
 • Bij het afdrukken van creditnota of Herinnering en intro / voettekst omvat [afleveradres], werd het genegeerd. Verwarring opgelost metfactuur-en verzendadres, de juiste werd niet altijd getoond.

Wijzigingen

 • We krijgen altijd een naam en e-mail wanneer we een foutmelding krijgen – Ook inbegrepen; meer informatie als we een foutmelding ontvangen voor “Ongeldig Database type” of “Controleer” Lees ‘en’ Schrijf ‘rechten’.
 • Toegevoegd ‘Importeren uit Excel’ voor klanten en producten.
 • De ‘Document Info’ sectie (waar men Adressen toevoegd en waar het document nummer wordt getoond) is bijgewerkt om het flexibeler te maken. Enkele artikelen werden onder drukt. Enkele andere minder belangrijke gebieden werden ook aangepast om beter te passen.

Factuur software – Versie 5.7.11

Bug Fixes

 • Bug met Afleveradres niet weergegeven in Intro / Voettekst opgelost.
 • Kwestie met ‘evenwicht gehouden door’ coloumn dat niet groeit bij het afdrukken van Tijdschrift> Betalingsoverzicht met meerdere docs in ‘Bal. Met ‘Col opgelost.
 • Schakelen tussen bepaalde document lay-outs veranderde de instellingen.
 • Actualisering van PaymentTerms bij het kiezen van een klant.
 • Overlappende BTW & UnitPrice coloumns bij het gebruik van ‘Automatisch BTW’ opgelost.
 • Valutasymbool probleem (email: 11-12-28 Onderwerp: Faktum Faktura CH Version Betatester) opgelost.
 • &edsp; tonen in plaats van een spatie.
 • Schakelen tussen bepaalde document lay-outs veranderde de instellingen.

Wijzigingen

 • Nieuwe foutmelding toegevoegd in de factuur programma wanneer u een e-mail probeerd en de Klant is niet gekozen of e-mail is niet ingesteld. Als de Klant geen naam heeft, wordt e-mail gebruikt.
 • Gewijzigde sorteren van documenten kolom in Journal tabbladen om te sorteren door Doc Type en Naam.
 • Probleem met spaties ( ) in Intro / Voettekst opgelost.
 • Gerestaureerde AddressLabel stijl lettertype 9pt van 11pt (verandering was bedoeld voor de Deense versie).
 • Exit knop leek lelijk bij gebruik van grote lettertypen (125% DPI – Algemene weergave-instellingen).
 • Datum Column van alle documenten behalveFacturatiesverwijderd.

Factuur software – Versie 5.7.8

Wijzigingen

 • Lettergrootte van AddressLabel van 9 pt tot 11pt in Standaard lay-out vergroot.

Factuur software – Versie 5.7.7

Bug Fixes

 • Probleem opgelost bij het invoeren van een ongeldig nummer en het overschakelen naar een andere groep box. Nu vervangt de oorspronkelijke waarde de verkeerde waarde.
 • Excel export curreny-teken ($ -> €) vervangen.

Wijzigingen

 • Document Layout in Instellingen: Het verrichten van bepaalde controles, wanneer de grootte van de tekst niet is ingesteld op 72dpi/100% in Windows, maar meer, is opgelost.